top of page

כל הפרויקטים

תיעוד תורה ארגונית.png

קהילות ידע

הקמת קהילת מחנכות

הלקוח: קרן ליאון  ראשית קהילות מחנכות

פיתוח מודל להקמה וניהול של קהילות ידע (של מחנכות) community of Practices, קהילות ארציות ובית ספריות. תהליך הפיתוח מתבצע במקביל להקמה וניהול של הקהילות, למידה מתוך עשייה. 

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני

הלקוח: עמותת תפוח

הכשרה של הצוות המקצועי להובלת תהליכי ניהול ידע באמצעות הקורס הדיגיטלי וליווי ביישום שלו הלכה למעשה, לבניית אסטרטגיה לניהול ידע. 

תיעוד תורה ארגונית.png

קהילות ידע

מחוברות ארגונית

הלקוח: בנק ירושלים

תכנון וליווי הקמת קהילות פנאי פנים ארגוניות כחלק מתהליך גיבוש ופיתוח תחושת השותפות והשייכות הארגונית   

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

הכשרות מקצועיות

 

 

 

 

הלקוח: צוערים לשלטון המקומי

מגוון הכשרות בתחום ניהול הידע והחדשנות      

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

 CRM הקמת מערכת 

הלקוח: אלה

הקמת מערכת מידע מקצועית המאגדת בתוכה את כלל הצרכים הארגוניים הדרושים לניהול, מעקב ובקרה אחר התהליכים המקצועיים והאדמיניסטרטיביים 

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

אסטרטגיה דיגיטלית

הלקוח: אשכול רשויות השרון

בניית תוכנית לאסטרטגיה דיגיטלית של האשכול ברמה הפנים ארגונית ובהסתכלות כלל אזורית. בניית תוכניות עבודה אופרטיביות להקמת יכולות טכנולוגיות ותמיכה בשאר תחומי הפעילות של האשכול באמצעות דיגיטציה. בניית מודל מיטבי למנמ"ריה אזורית שתספק מגוון שירותים לרשויות האשכול שאין להן מנהל מערכות מידע. 

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

הקמת מערכת לניהול מידע

הלקוח: מוקד שטראוס

אפיון צרכים וכתיבת מסמך דרישות למערכת לניהול המידע במוקד. החלפת מערכת מבוססת שר פוינט במערכות מתקדמות יותר התואמות את הצרכים של מוקד השירות. 

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

תוכנית הכשרה

הלקוח: Futuring-Up

פיתוח תוכניות הכשרה ליועצי התעסוקה,  תהליכי מיון ואיתור ליועצים, אפיון קהילת ידע לתמיכה  ולשיתוף בידע 

ניהול מסמכים.png

ניהול ידע בארגון

ניהול מסמכים

הלקוח: משרד האוצר

תהליך רה ארגון של ניהול המסמכים.  בניית עצי ידע לניהול וארגון המסמכים ומיסוד שפה ארגונית אחידה ומשותפת  

ניהול מסמכים.png

 ניהול ידע בארגון

תהליכי ניהול ידע גלובליים 

הלקוח: צים

תיקוף נהלי העבודה, בניית מנגנון טכנולוגי להפצה ממוקדת של הנהלים לבעלי התפקידים הרלוונטיים.  אפיון וליווי הקמת פורטל ארגוני גלובלי בתחום משאבי אנוש 

תיעוד תורה ארגונית.png

 ניהול ידע בארגון

תיעוד תורה ארגונית

הלקוח: תעסוקטיף

תהליך תיעוד ולמידה של שיטות הפעולה ששימשו את העמותה.  איסוף פרקטיקות מיטביות, איתור ידע סמוי וכתיבת מסמך מקיף המתעד את המורשת הארגונית לצד דיון מעמיק בסוגיות מקצועיות

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

CRM הקמת מערכת

הלקוח: בעצמי

תהליך אפיון, פיתוח והטמעה של מערכת מידע פנים ארגונית  הנותנת מענה ותומכת בתהליכי העבודה בהיבט המקצועי והמחקרי של עובדי הארגון 

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

 חוברת הדרכה לתמיכה בתהליך הטמעה

הלקוח: מרכז הטניס בישראל

כתיבת חוברת הדרכה עבור מערכת מידע ארגונית חדשה לצורך תמיכה בתהליך ההטמעה 
 

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

תהליכי ניהול ידע

הלקוח: ג'וינט ישראל

ליווי במגוון תהליכי ניהול ידע, חלקם מבוססי טכנולוגיה וחלקם עוסקים במתודולוגיות עבודה ותרבות ארגונית, בכללם אסטרטגיה ומדיניות  ארגונית לתחום ניהול הידע ותהליכי פיתוח של פורטל ארגוני וסביבות עבודה אגפיות ומקצועיות  

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: רשת אמי"ת

בניית תוכנית אסטרטגית לניהול ידע תוך דגש על רשתיות ושיתוף בידע  

מערכות מידע.png

ניהול ידע בארגון

מיפוי והמשגה של תהליכי עבודה

הלקוח: אלטושלר שחם 

איסוף ידע סמוי ופרקטיקות עבודה והפיכתם למידע גלוי הנתמך במערכות טכנולוגיות במטרה  להפחית תלות בבעלי תפקידים בודדים המבצעים פעולות ליבה קריטיות ולאפשר גיבוי של עובדים בפעולות מקצועיות

תיעוד תורה ארגונית.png

קהילות ידע

הקמה וניהול קהילה

הלקוח: רקמה אנושית

הקמה וניהול של קהילת אחים למתמודד נפש, שתאפשר לחלוק בידע, להתלבט ולתמוך. הקהילה נועדה לחזק את הקשר בין האחים הבריאים לאחיהם מתמודדי הנפש.

מערכות מידע.png

ניהול ידע בארגון

קבלת החלטות מבוססות נתונים

הלקוח: מנהל החינוך עיריית ירושלים

הקמת מערכת המרכזת את תהליכי העבודה והממשקים של מערכות המידע לצורך שיפור תהליכי קבלת החלטות

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

פיתוח קורסים דיגיטליים

הלקוח: חיל החינוך והנוער

פיתוח של מגוון קורסים דיגיטליים בתחומי החינוך והאתיקה בצה"ל  

פיתוח ידע אסטרטגי.png

ניהול ידע בארגון

הקמת מרכז בינלאומי למידע וידע בנושא עירוניות

הלקוח: עיריית תל אביב-יפו

פיתוח מודל העבודה, ארגון והנגשת המידע, ניתוח מגה פרויקטים עירוניים וחילוץ תובנות ופרקטיקות מיטביות לצורך שיתוף רשויות בארץ ובחו"ל  

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

אפיון והקמת אתר

הלקוח: קרן מנדל

אפיון וליווי הקמת אתר למרכז משאבי המידע של הקרן. האתר ישמש את אנשי הסגל והצוות המקצועי, עמיתים ובוגרים באמצעות נגישות למידע ומאגריים ייחודיים בארץ ובעולם. האתר משלב מידע תיאורטי לצד מידע מעשי וחיבור בין חברי קהילת מנדל לדורותיה.

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

 הקמת מערכת לניהול מידע

הלקוח: אביב לניצולי שואה

הקמת מערכת לניהול המידע המקצועי (Knowledge Base) של העמותה, כחלק מתהליך אסטרטגי שהעמותה עוברת. איתור צרכים, אפיון מערכת, בחינת כלים טכנולוגיים וספקים, ליווי תהליך הפיתוח והקמת גרעין התוכן.

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

 CRM הקמת מערכת 

הלקוח: שותפויות רוטשילד

אפיון למערכת CRM לניהול כלל משתתפי התוכניות של העמותה ובוגריה. מערכת שתאפשר סטנדרטיזציה, תהליכי בקרה והערה וכן תתמוך בתהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים.

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: PolusTech

בניית תכנית אסטרטגית לניהול ידע השמה דגש על ניהול  ידע בתהליכי הפיתוח (מתודולוגיית אג'ייל) והיכולת לבצע תהליכי למידה ושיפור ביצועים בין תקופת פיתוח אחת לשנייה   

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

קידום למידה ארגונית

הלקוח: צ'יימס ישראל

בניית תכנית הכשרה המתמקדת בתהליכי למידה ארגוניים, ניהול ידע והדרכה. תכנים תיאורטיים לצד התנסות מעשית וקביעת יעדים ומטרות  אופרטיביות 

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

פיתוח כשירות למובילי ידע

הלקוח: תעשייה אווירית

תהליך פיתוח כשירות לקבוצת מובילי הידע  בדגש על תיעוד ידע סמוי של פורשים ומומחים   

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

הכשרת מובילי ידע

הלקוח: יעדים לצפון

הכשרת מובילי ידע בכל תוכניות העמותה וליווי בתהליך פיתוח כלים ומנגנונים לניהול ידע  

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

תכנית הכשרה למנהלי ידע

הלקוח: קרן שלם

אנו מלווים את הקרן מספר רב של שנים בפיתוח תכנית הכשרה למנהלי ידע בארגונים חברתיים המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וניהול קהילת הידע  

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

 CRM הקמת מערכת 

הלקוח: קיבוץ רביבים

הקמת מערכת שתאפשר תיעוד וניהול כלל התהליכים העוטפים את חבר הקיבוץ מרגע קליטתו לחברות דרך כל מעגל חייו 

תיעוד תורה ארגונית.png

ניהול ידע בארגון

תיעוד והמשגה של תורה ארגונית

הלקוח: עמותת גוונים

תהליך אסטרטגי לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע הארגוני בדגש על איתור, המשגה ותיעוד של פרקטיקות מיטביות   

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

פיתוח תוכנית השמה למגזר הציבורי

הלקוח: מכון מנדל

תהליך פיתוח הדרכה לתוכנית חדשה וייחודית המיועדת למעבר של בכירי משרד הביטחון למערכת הציבורית. תהליך הפיתוח כולל הגדרת פיתוח מאקרו ומיקרו מהגדרת מטרות ומדדי הצלחה ועד לפיתוח יחידות הלימוד הייחודיות 

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

מיומנויות איתור מידע

הלקוח: Periggo 

תהליך הכשרה בתחום חיפוש מידע ומודיעין תחרותי, לאנשי המחקר והפיתוח של החברה במטרה לחזק את מיומנויות איתור המידע הדרוש להם בתהליכי מו"פ, רישום פטנטים ותחרות מסחרית מול מתחרים

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

הקמת מאגר מידע

הלקוח: תדיראן

 אפיון מאגר מידע לכלל מוקדי החברה וליווי בבחירת החברה המפתחת והפלטפורמה הטכנולוגית למימוש

תיעוד תורה ארגונית.png

קהילות ידע

הקמת קהילת ידע

הלקוח: משרד הפנים

הקמת קהילה מקצועית של מובילי ניהול ידע באשכולות האזוריים ובניית תכנית עבודה אופרטיבית לשיתוף בידע בין האשכולות   

תיעוד תורה ארגונית.png

קהילות ידע

הקמת קהילת ידע

הלקוח: משרד המדע והטכנולוגיה

ניהול והובלת קהילת מדענים וחוקרים של המשרד.  הקהילה תהיה שותפה לתהליכי חשיבה והשפעה על מעצבי מדיניות והציבור הרחב
   

הדרכות והכשרות.png

פיתוח הדרכה

למידה מרחוק

 

 

הלקוח: Elmo

פיתוח תפיסת הלמידה ותהליכי הקנייה ופיתוח כשירות לאוכלוסיית המהנדסים . ניהול של תיק הלומד ותהליכי הלמידה    

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

בניית מערכת מידע

הלקוח: לובינסקי

ליווי בתהליך כולל של ניהול הידע בחברה. אפיון וטיוב  knowledge base המטפל בכל המידע הקשור לרכבי החברה. המאגר ישמש את נציגי השירות במוקדים השונים לצורך שיפור השירות ותמיכה בתהליכי המכירה.

מערכות מידע.png

טרנספורמציה דיגיטלית

 הקמת מערכת לניהול מידע

הלקוח: Tarya

היא חברת פינטק בינלאומית שמציגה מודל אחר למערכת הבנקאית המסורתית על ידי פיתחנו פלטפורמה מתקדמת וחדשנית להשקעות והלוואות המחברת בין אנשים ומאוד פשוטה לשימוש.

תהליך אפיון והקמת מערכת לניהול המידע התומך את הקשר שבין החברה למשקיעים וללווים.

תיעוד תורה ארגונית.png

ניהול ידע בארגון

פיתוח ידע ייחודי

הלקוח: NALA

איסוף פרקטיקות מיטביות פיתח ידע  ומודל עבודה ייחודי שתועד והופץ בתשע שפות מקומיות המיועד למימוש והטעמה ברשויות המקומיות 

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

חילוץ ידע סמוי

הלקוח: ג'וינט מרכזי אפ 60+

בניית תפיסת הפעלה של המרכזים על בסיס איסוף פרקטיקות מיטביות (Best Practices) שהתפתחו בשטח מספר מרכזים שהופעלו כפיילוט של אשל ג'וינט ישראל עם רשויות מקומיות ומשרד הרווחה.   

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: שלווה

תהליך אסטרטגי נרחב לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית ואופרטיבית לניהול הידע. התוכנית שמה דגש על איתור ותיעוד של פרקטיקות מיטביות   

תיעוד תורה ארגונית.png

 ניהול ידע בארגון

פיתוח ידע מקצועי

הלקוח: בית איזי שפירא

בניית מודל ארגוני לתהליכי פיתוח ידע מקצועי חדש והנגשתו בעמותה. בבסיס התהליך עמדה תפיסה ארגונית המעודדת עובדים ליזום ולחדש  

תיעוד תורה ארגונית.png

 ניהול ידע בארגון

ניהול וזרימת נתונים

הלקוח: גדולים מהחיים

תהליך ממוקד וסדנאי לאיתור פערים בתחום ניהול הנתונים, זרימת המידע בין המחלקות השונות ומיצוי המידע למול קהלי היעד על מנת לאפשר מענה מיטבי 

מערכות מידע.png

 ניהול ידע בארגון

הקמת פורטל ארגוני

הלקוח: העמותה לילדים בסיכון

הקמה של פורטל ארגוני אשר מאפשר לכלל עובדי הארגון נגישות לתכנים מקצועיים ומנהלתיים הדרושים בכדי לנהל את מערך המסגרות החינוכיות  

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

הנגשת מידע מקצועי

הלקוח: מנהיגות אזרחית

ארגון והנגשה של מידע מקצועי לעמותות בצורה מיטבית באמצעות מערכת ויקימדיה   

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: שידורי קשת

תהליך איתור ואפיון צורכי ידע וכתיבת תוכנית אסטרטגית לניהול הידע ומימושה  במחלקות התוכן  ובמחלקות התמך התפעוליות  

ניהול מסמכים.png

ניהול ידע בארגון

פיתוח מודלים מקצועיים

הלקוח: Collective Impact

פיתוח מודלים מקצועיים המתבססים על פרקטיקות מיטביות שנאספו מהשטח- הגדרה של שפה ארגונית, בחירת הכלי הטכנולוגי המתאים והטמעת השימוש בשגרת העבודה  
 

אסטרטגיה לניהול ידע.png

ניהול ידע בארגון

תהליכי ניהול ידע ולמידה ארגונית

הלקוח: אנוש 

מימוש תהליכי ניהול ידע ולמידה ארגונית-בניית אסטרטגיה לניהול ידע בעמותה, אפיון וניהול תהליך הקמת אתר האינטרנט , הגדרת תפקיד מנהל ידע ארגוני הכשרה וליווי מקצועי שוטף וסיוע בבחירת  מערכת לניהול תהליכי הלמידה 

bottom of page