כל הפרויקטים

קהילות ידע

הקמת קהילת מחנכות

הלקוח: קרן ליאון  ראשית קהילות מחנכות

פיתוח מודל להקמה וניהול של קהילות ידע (של מחנכות) community of Practices, קהילות ארציות ובית ספריות. תהליך הפיתוח מתבצע במקביל להקמה וניהול של הקהילות, למידה מתוך עשייה. 

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני

הלקוח: עמותת תפוח

הכשרה של הצוות המקצועי להובלת תהליכי ניהול ידע באמצעות הקורס הדיגיטלי וליווי ביישום שלו הלכה למעשה, לבניית אסטרטגיה לניהול ידע. 

קהילות ידע

מחוברות ארגונית

הלקוח: בנק ירושלים

תכנון וליווי הקמת קהילות פנאי פנים ארגוניות כחלק מתהליך גיבוש ופיתוח תחושת השותפות והשייכות הארגונית   

פיתוח הדרכה

הכשרות מקצועיות

 

 

 

 

הלקוח: צוערים לשלטון המקומי

מגוון הכשרות בתחום ניהול הידע והחדשנות      

טרנספורמציה דיגיטלית

 CRM הקמת מערכת 

הלקוח: אלה

הקמת מערכת מידע מקצועית המאגדת בתוכה את כלל הצרכים הארגוניים הדרושים לניהול, מעקב ובקרה אחר התהליכים המקצועיים והאדמיניסטרטיביים 

טרנספורמציה דיגיטלית

אסטרטגיה דיגיטלית

הלקוח: אשכול רשויות השרון

בניית תוכנית לאסטרטגיה דיגיטלית של האשכול ברמה הפנים ארגונית ובהסתכלות כלל אזורית. בניית תוכניות עבודה אופרטיביות להקמת יכולות טכנולוגיות ותמיכה בשאר תחומי הפעילות של האשכול באמצעות דיגיטציה. בניית מודל מיטבי למנמ"ריה אזורית שתספק מגוון שירותים לרשויות האשכול שאין להן מנהל מערכות מידע. 

טרנספורמציה דיגיטלית

הקמת מערכת לניהול מידע

הלקוח: מוקד שטראוס

אפיון צרכים וכתיבת מסמך דרישות למערכת לניהול המידע במוקד. החלפת מערכת מבוססת שר פוינט במערכות מתקדמות יותר התואמות את הצרכים של מוקד השירות. 

פיתוח הדרכה

תוכנית הכשרה

הלקוח: Futuring-Up

פיתוח תוכניות הכשרה ליועצי התעסוקה,  תהליכי מיון ואיתור ליועצים, אפיון קהילת ידע לתמיכה  ולשיתוף בידע 

ניהול ידע בארגון

ניהול מסמכים

הלקוח: משרד האוצר

תהליך רה ארגון של ניהול המסמכים.  בניית עצי ידע לניהול וארגון המסמכים ומיסוד שפה ארגונית אחידה ומשותפת  

 ניהול ידע בארגון

תהליכי ניהול ידע גלובליים 

הלקוח: צים

תיקוף נהלי העבודה, בניית מנגנון טכנולוגי להפצה ממוקדת של הנהלים לבעלי התפקידים הרלוונטיים.  אפיון וליווי הקמת פורטל ארגוני גלובלי בתחום משאבי אנוש 

 ניהול ידע בארגון

תיעוד תורה ארגונית

הלקוח: תעסוקטיף

תהליך תיעוד ולמידה של שיטות הפעולה ששימשו את העמותה.  איסוף פרקטיקות מיטביות, איתור ידע סמוי וכתיבת מסמך מקיף המתעד את המורשת הארגונית לצד דיון מעמיק בסוגיות מקצועיות

טרנספורמציה דיגיטלית

CRM הקמת מערכת

הלקוח: בעצמי

תהליך אפיון, פיתוח והטמעה של מערכת מידע פנים ארגונית  הנותנת מענה ותומכת בתהליכי העבודה בהיבט המקצועי והמחקרי של עובדי הארגון 

פיתוח הדרכה

 חוברת הדרכה לתמיכה בתהליך הטמעה

הלקוח: מרכז הטניס בישראל

כתיבת חוברת הדרכה עבור מערכת מידע ארגונית חדשה לצורך תמיכה בתהליך ההטמעה 
 

ניהול ידע בארגון

תהליכי ניהול ידע

הלקוח: ג'וינט ישראל

ליווי במגוון תהליכי ניהול ידע, חלקם מבוססי טכנולוגיה וחלקם עוסקים במתודולוגיות עבודה ותרבות ארגונית, בכללם אסטרטגיה ומדיניות  ארגונית לתחום ניהול הידע ותהליכי פיתוח של פורטל ארגוני וסביבות עבודה אגפיות ומקצועיות  

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: רשת אמי"ת

בניית תוכנית אסטרטגית לניהול ידע תוך דגש על רשתיות ושיתוף בידע  

ניהול ידע בארגון

מיפוי והמשגה של תהליכי עבודה

הלקוח: אלטושלר שחם 

איסוף ידע סמוי ופרקטיקות עבודה והפיכתם למידע גלוי הנתמך במערכות טכנולוגיות במטרה  להפחית תלות בבעלי תפקידים בודדים המבצעים פעולות ליבה קריטיות ולאפשר גיבוי של עובדים בפעולות מקצועיות

קהילות ידע

הקמה וניהול קהילה

הלקוח: רקמה אנושית

הקמה וניהול של קהילת אחים למתמודד נפש, שתאפשר לחלוק בידע, להתלבט ולתמוך. הקהילה נועדה לחזק את הקשר בין האחים הבריאים לאחיהם מתמודדי הנפש.

ניהול ידע בארגון

קבלת החלטות מבוססות נתונים

הלקוח: מנהל החינוך עיריית ירושלים

הקמת מערכת המרכזת את תהליכי העבודה והממשקים של מערכות המידע לצורך שיפור תהליכי קבלת החלטות

פיתוח הדרכה

פיתוח קורסים דיגיטליים

הלקוח: חיל החינוך והנוער

פיתוח של מגוון קורסים דיגיטליים בתחומי החינוך והאתיקה בצה"ל  

ניהול ידע בארגון

הקמת מרכז בינלאומי למידע וידע בנושא עירוניות

הלקוח: עיריית תל אביב-יפו

פיתוח מודל העבודה, ארגון והנגשת המידע, ניתוח מגה פרויקטים עירוניים וחילוץ תובנות ופרקטיקות מיטביות לצורך שיתוף רשויות בארץ ובחו"ל  

טרנספורמציה דיגיטלית

אפיון והקמת אתר

הלקוח: קרן מנדל

אפיון וליווי הקמת אתר למרכז משאבי המידע של הקרן. האתר ישמש את אנשי הסגל והצוות המקצועי, עמיתים ובוגרים באמצעות נגישות למידע ומאגריים ייחודיים בארץ ובעולם. האתר משלב מידע תיאורטי לצד מידע מעשי וחיבור בין חברי קהילת מנדל לדורותיה.

טרנספורמציה דיגיטלית

 הקמת מערכת לניהול מידע

הלקוח: אביב לניצולי שואה

הקמת מערכת לניהול המידע המקצועי (Knowledge Base) של העמותה, כחלק מתהליך אסטרטגי שהעמותה עוברת. איתור צרכים, אפיון מערכת, בחינת כלים טכנולוגיים וספקים, ליווי תהליך הפיתוח והקמת גרעין התוכן.

טרנספורמציה דיגיטלית

 CRM הקמת מערכת 

הלקוח: שותפויות רוטשילד

אפיון למערכת CRM לניהול כלל משתתפי התוכניות של העמותה ובוגריה. מערכת שתאפשר סטנדרטיזציה, תהליכי בקרה והערה וכן תתמוך בתהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים.

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: PolusTech

בניית תכנית אסטרטגית לניהול ידע השמה דגש על ניהול  ידע בתהליכי הפיתוח (מתודולוגיית אג'ייל) והיכולת לבצע תהליכי למידה ושיפור ביצועים בין תקופת פיתוח אחת לשנייה   

פיתוח הדרכה

קידום למידה ארגונית

הלקוח: צ'יימס ישראל

בניית תכנית הכשרה המתמקדת בתהליכי למידה ארגוניים, ניהול ידע והדרכה. תכנים תיאורטיים לצד התנסות מעשית וקביעת יעדים ומטרות  אופרטיביות 

פיתוח הדרכה

פיתוח כשירות למובילי ידע

הלקוח: תעשייה אווירית

תהליך פיתוח כשירות לקבוצת מובילי הידע  בדגש על תיעוד ידע סמוי של פורשים ומומחים   

פיתוח הדרכה

הכשרת מובילי ידע

הלקוח: יעדים לצפון

הכשרת מובילי ידע בכל תוכניות העמותה וליווי בתהליך פיתוח כלים ומנגנונים לניהול ידע  

פיתוח הדרכה

תכנית הכשרה למנהלי ידע

הלקוח: קרן שלם

אנו מלווים את הקרן מספר רב של שנים בפיתוח תכנית הכשרה למנהלי ידע בארגונים חברתיים המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וניהול קהילת הידע  

טרנספורמציה דיגיטלית

 CRM הקמת מערכת 

הלקוח: קיבוץ רביבים

הקמת מערכת שתאפשר תיעוד וניהול כלל התהליכים העוטפים את חבר הקיבוץ מרגע קליטתו לחברות דרך כל מעגל חייו 

ניהול ידע בארגון

תיעוד והמשגה של תורה ארגונית

הלקוח: עמותת גוונים

תהליך אסטרטגי לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע הארגוני בדגש על איתור, המשגה ותיעוד של פרקטיקות מיטביות   

פיתוח הדרכה

פיתוח תוכנית השמה למגזר הציבורי

הלקוח: מכון מנדל

תהליך פיתוח הדרכה לתוכנית חדשה וייחודית המיועדת למעבר של בכירי משרד הביטחון למערכת הציבורית. תהליך הפיתוח כולל הגדרת פיתוח מאקרו ומיקרו מהגדרת מטרות ומדדי הצלחה ועד לפיתוח יחידות הלימוד הייחודיות 

פיתוח הדרכה

מיומנויות איתור מידע

הלקוח: Periggo 

תהליך הכשרה בתחום חיפוש מידע ומודיעין תחרותי, לאנשי המחקר והפיתוח של החברה במטרה לחזק את מיומנויות איתור המידע הדרוש להם בתהליכי מו"פ, רישום פטנטים ותחרות מסחרית מול מתחרים

ניהול ידע בארגון

הקמת מאגר מידע

הלקוח: תדיראן

 אפיון מאגר מידע לכלל מוקדי החברה וליווי בבחירת החברה המפתחת והפלטפורמה הטכנולוגית למימוש

קהילות ידע

הקמת קהילת ידע

הלקוח: משרד הפנים

הקמת קהילה מקצועית של מובילי ניהול ידע באשכולות האזוריים ובניית תכנית עבודה אופרטיבית לשיתוף בידע בין האשכולות   

קהילות ידע

הקמת קהילת ידע

הלקוח: משרד המדע והטכנולוגיה

ניהול והובלת קהילת מדענים וחוקרים של המשרד.  הקהילה תהיה שותפה לתהליכי חשיבה והשפעה על מעצבי מדיניות והציבור הרחב
   

פיתוח הדרכה

למידה מרחוק

 

 

הלקוח: Elmo

פיתוח תפיסת הלמידה ותהליכי הקנייה ופיתוח כשירות לאוכלוסיית המהנדסים . ניהול של תיק הלומד ותהליכי הלמידה    

טרנספורמציה דיגיטלית

בניית מערכת מידע

הלקוח: לובינסקי

ליווי בתהליך כולל של ניהול הידע בחברה. אפיון וטיוב  knowledge base המטפל בכל המידע הקשור לרכבי החברה. המאגר ישמש את נציגי השירות במוקדים השונים לצורך שיפור השירות ותמיכה בתהליכי המכירה.

טרנספורמציה דיגיטלית

 הקמת מערכת לניהול מידע

הלקוח: Tarya

היא חברת פינטק בינלאומית שמציגה מודל אחר למערכת הבנקאית המסורתית על ידי פיתחנו פלטפורמה מתקדמת וחדשנית להשקעות והלוואות המחברת בין אנשים ומאוד פשוטה לשימוש.

תהליך אפיון והקמת מערכת לניהול המידע התומך את הקשר שבין החברה למשקיעים וללווים.

ניהול ידע בארגון

פיתוח ידע ייחודי

הלקוח: NALA

איסוף פרקטיקות מיטביות פיתח ידע  ומודל עבודה ייחודי שתועד והופץ בתשע שפות מקומיות המיועד למימוש והטעמה ברשויות המקומיות 

ניהול ידע בארגון

חילוץ ידע סמוי

הלקוח: ג'וינט מרכזי אפ 60+

בניית תפיסת הפעלה של המרכזים על בסיס איסוף פרקטיקות מיטביות (Best Practices) שהתפתחו בשטח מספר מרכזים שהופעלו כפיילוט של אשל ג'וינט ישראל עם רשויות מקומיות ומשרד הרווחה.   

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: שלווה

תהליך אסטרטגי נרחב לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית ואופרטיבית לניהול הידע. התוכנית שמה דגש על איתור ותיעוד של פרקטיקות מיטביות   

 ניהול ידע בארגון

פיתוח ידע מקצועי

הלקוח: בית איזי שפירא

בניית מודל ארגוני לתהליכי פיתוח ידע מקצועי חדש והנגשתו בעמותה. בבסיס התהליך עמדה תפיסה ארגונית המעודדת עובדים ליזום ולחדש  

 ניהול ידע בארגון

ניהול וזרימת נתונים

הלקוח: גדולים מהחיים

תהליך ממוקד וסדנאי לאיתור פערים בתחום ניהול הנתונים, זרימת המידע בין המחלקות השונות ומיצוי המידע למול קהלי היעד על מנת לאפשר מענה מיטבי 

 ניהול ידע בארגון

הקמת פורטל ארגוני

הלקוח: העמותה לילדים בסיכון

הקמה של פורטל ארגוני אשר מאפשר לכלל עובדי הארגון נגישות לתכנים מקצועיים ומנהלתיים הדרושים בכדי לנהל את מערך המסגרות החינוכיות  

ניהול ידע בארגון

הנגשת מידע מקצועי

הלקוח: מנהיגות אזרחית

ארגון והנגשה של מידע מקצועי לעמותות בצורה מיטבית באמצעות מערכת ויקימדיה   

ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול ידע

הלקוח: שידורי קשת

תהליך איתור ואפיון צורכי ידע וכתיבת תוכנית אסטרטגית לניהול הידע ומימושה  במחלקות התוכן  ובמחלקות התמך התפעוליות  

ניהול ידע בארגון

פיתוח מודלים מקצועיים

הלקוח: Collective Impact

פיתוח מודלים מקצועיים המתבססים על פרקטיקות מיטביות שנאספו מהשטח- הגדרה של שפה ארגונית, בחירת הכלי הטכנולוגי המתאים והטמעת השימוש בשגרת העבודה  
 

ניהול ידע בארגון

תהליכי ניהול ידע ולמידה ארגונית

הלקוח: אנוש 

מימוש תהליכי ניהול ידע ולמידה ארגונית-בניית אסטרטגיה לניהול ידע בעמותה, אפיון וניהול תהליך הקמת אתר האינטרנט , הגדרת תפקיד מנהל ידע ארגוני הכשרה וליווי מקצועי שוטף וסיוע בבחירת  מערכת לניהול תהליכי הלמידה 

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png