top of page
לוגו צים.png

הלקוח:  צים   ניהול ידע בארגון

ליווינו את החברה בשני תהליכי ניהול ידע גלובליים מרכזיים. האחד, ריענון והטמעת נהלי עבודה. והשני, הקמת פורטל ארגוני בתחום משאבי האנוש. הפתרונות שהוצעו ומומשו חלקם מבוססי טכנולוגיה וחלקם עוסקים במתודולוגיות עבודה ותרבות ארגונית. 
הטמעת נהלי עבודה –תיקוף נהלי העבודה, בניית מנגנון טכנולוגי להפצה ממוקדת של הנהלים לבעלי התפקידים הרלוונטיים גם בעת עדכון נהלים וגם בעת כניסת עובד לתפקיד חדש (נהלים בדחיפה), פיתוח יחידות הדרכה המלוות את תהליך ההטמעה של נהלי הליבה וממשק למערכת ה- LMS. לשם כך נדרשה רתימת המנהלים והנהלה הבכירה להובלת תרבות ארגונית בה הנהלים הם חלק בלתי נפרד מהתהליכי העבודה  והטמעת סטנדרטים מקצועיים
הקמת פורטל ארגוני- אפיון וליווי הקמת פורטל ארגוני גלובלי בתחום משאבי אנוש (HR), כולל אתר ייעודי לתמיכה בעובדים המצויים ברילוקיישן ועוד.

bottom of page