top of page
Enosh-logo_HEB-full-RGB.png

הלקוח:  אנוש ניהול ידע בארגון

עמותת אנוש הוקמה ב 1978- במטרה לסייע למתמודדים עם מוגבלות נפשית במהלך השנים פיתחה העמותה שירותי שיקום חדשניים ופורצי דרך, המבוססים על התאמה אישית ועל ערכי גישת ההחלמה, המאפשרים לאדם לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. כיום מפעילה אנוש למעלה מ-60 מרכזי שירות למתמודדים ומרכזי ייעוץ וסיוע לבני משפחה בכל רחבי הארץ. לעמותה כ-700 עובדים מקצועיים ומאות מתנדבים המספקים מענה בתחומי דיור, תעסוקה, חברה ופנאי ויעוץ למשפחות.


אנו מלווים את העמותה שנים רבות במימוש תהליכי ניהול ידע ולמידה ארגונית. במסגרת מגוון הפרויקטים שהובלנו בעמותה: בניית אסטרטגיה לניהול ידע בעמותה, אפיון וניהול תהליך הקמת אתר האינטרנט של העמותה, הגדרת תפקיד מנהל ידע ארגוני הכשרה וליווי מקצועי שוטף,  סיוע בבחירת מערכת לניהול תהליכי הלמידה ועוד. 

bottom of page