הלקוח:  תעסוקטיף    ניהול ידע בארגון

ביצוע תהליך תיעוד ולמידה של שיטות הפעולה ששימשו את העמותה לסיוע בתחומי התעסוקה לאנשי גוש קטיף וצפון השומרון בתקופה שלאחר ההתנתקות לצורך שימוש חוזר בלקחים ותובנות. התהליך התבסס על איסוף פרקטיקות מיטביות, איתור ידע סמוי והפיכתו למידע גלוי ונגיש וכתיבת מסמך מקיף המתעד את המורשת הארגונית לצד דיון מעמיק בסוגיות מקצועיות.

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה