top of page
elmo.png

הלקוח:  Elmo פיתוח הדרכה

יצרנית מובילה של חומרה ותוכנה בתחום בקרת תנועה במפעלים, חברה בת 30 שנה מובילה בתחומה בעולם.


באלמו עסקנו בפיתוח תפיסת הלמידה ותהליכי הקנייה ופיתוח כשירות לאוכלוסיית המהנדסים משלב ה- on boarding ותוך כדי התפקיד. פיתוח תוכניות למידה פרונטאליות לצד תוכניות המבוססות על למידה באמצעות וידאו. ניהול של תיק הלומד ותהליכי הלמידה במערכת LMS. מערכת ייחודית הלוכדת תוצרי למידה איכותיים והופכת אותם לפרקטיקות מיטביות ומשאבי למידה ללומדים הבאים. 


בפרויקט נוסף יסדנו תהליכי ניהול ידע אודות תהליכי הפיתוח (חומרה ותוכנה) וניהול ידע על מוצרי החברה עבור צוותי הפיתוח, השיווק והמכירה. אפיון והקמה של מערכת לניהול מסמכים, פורטל ארגוני, תבניות ללכידת ידע מעשי והנגשתו לשותפי התפקיד ועוד.

bottom of page