הלקוח:  משרד האוצר   ניהול ידע בארגון

ליווינו את הלשכה המשפטית במשרד האוצר בתהליך רה ארגון של ניהול המסמכים. התהליך כלל בניית עצי ידע לניהול וארגון המסמכים ומיסוד שפה ארגונית אחידה ומשותפת וכן כתיבת הגדרת תפקידים ונוהל עבודה לשמירה על עדכניות המידע.

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה