הלקוח:  משרד האוצר   ניהול ידע בארגון

ליווינו את הלשכה המשפטית במשרד האוצר בתהליך רה ארגון של ניהול המסמכים. התהליך כלל בניית עצי ידע לניהול וארגון המסמכים ומיסוד שפה ארגונית אחידה ומשותפת וכן כתיבת הגדרת תפקידים ונוהל עבודה לשמירה על עדכניות המידע.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה

 טלפון 054-4750825