top of page
logos-for-sitefuturing-up.png

הלקוח:  Futuring-Up    פיתוח הדרכה

תהליך לפיתוח מודל עבודה מקצועי  במטרה לייצר פלטפורמה דיגיטלית המסייעת לבני 45+ אשר יצאו ממעגל העבודה, לבנות את הפרק הבא בחייהם. פיתוח תוכניות ההכשרה ליועצי התעסוקה, בניית תהליכי מיון ואיתור ליועצים, אפיון קהילת ידע לתמיכה בעבודת היועצים ולשיתוף בידע. הכשרה של היועצים לעבודה עם המערכת הדיגיטלית של החברה.

bottom of page