top of page
יעדים לצפון.png

הלקוח:  יעדים לצפון    פיתוח הדרכה

עמותת יעדים לצפון פועלת לקדם ולשפר את השירותים החברתיים לתושבי הצפון, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות ועל ילדים ובני נוער בסיכון.


במסגרת הליווי אנו מכשירים מובילי ידע בכל תוכניות העמותה ומלווים אותם בתהליך פיתוח כלים ומנגנונים לניהול ידע. מסייעים בתהליך ההקמה של פורטל ארגוני ומערכת לניהול מסמכים המבוססים על הכלים של שר פוינט ו- Teams של מיקרוסופט. 

bottom of page