הלקוח:  מרכז הטניס בישראל    פיתוח הדרכה

תהליך כתיבת חוברת הדרכה עבור מערכת מידע ארגונית חדשה לצורך תמיכה בתהליך ההטמעה. 

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה