top of page

השירותים שלנו

info.png

ניהול ידע בארגון

איך להפוך את הידע  מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? תהליך שיטתי ומותאם מאיתור צרכי ידע ועד פיתוח והטמעת הפתרונות.

course.png

קורס ניהול ידע ופיתוח הדרכה 

קורס ניהול ידע ופיתוח הדרכה בצורה שיטתית. בתפיסה שלנו, ניהול ידע והדרכה הם תחומים משלימים לקידום תהליכי למידה ושיפור ביצועים בארגון.

lighthouse1.png

פיתוח הדרכה

תהליכי הדרכה ולמידה הם עמוד השדרה הארגוני. אנו עוסקים במכלול הנושאים בתחום, מגיבוש תפיסת הדרכה כלל אירגונית ועד להטמעה של מנגנוני למידה ארגוניים.

forum.png

פורום ניהול ידע למתקדמים

פורום ייחודי להעמקה בעולם ניהול הידע הפורום מיועד לבוגרי הקורס הדיגיטלי בניהול ידע או לבעלי ותק של 3 שנים לפחות בתחום.

transf.png

טרנספורמציה דיגיטלית

תהליך ארגוני המכוון לעבודה המבוססת על כלים דיגיטליים. מטרת הדיגיטציה מכוונת למתן ערך משמעותי וחווית לקוח טובה יותר, יצירה של תהליכים זורמים המאפשרים ללקוחות הארגון לקבל מענה במגוון הערוצים.

המשימה שלנו היא לאתר את הפוטנציאל הגלום בכל תהליך, בכל מערכת, בכל אדם ולרתום אותם לטובת השינוי אותו אנו רוצים להוביל. זה בא לידי ביטוי בתוכניות האסטרטגיות שאנחנו בונים, באפיון המערכות וארכיטקטורת הפתרון.

bottom of page