top of page
ציימס ישראל.jpg

הלקוח:  צ'יימס ישראל  פיתוח הדרכה

צ'יימס ישראל פועלת למען אנשים עם מגוון צרכים מיוחדים מגיל חצי שנה ועד זקנה, בכל רחבי הארץ. 


בנינו יחד עם הנהלת הארגון תכנית הכשרה דו שבועית למשך שנה, למנהלי העמותה שהתמקדה בתהליכי למידה ארגוניים, ניהול ידע והדרכה. ההכשרה כללה תכנים תיאורטיים לצד התנסות מעשית וקביעת יעדים ומטרות אופרטיביות לקידום הלמידה הארגונית. בימים אלו אנו מלווים את מנהלת הידע שמונתה להוביל את תהליך השינוי- הכשרה וליווי מקצועי בהקמת קהילות מעשה פנים ארגוניות והקמת מערכת הלמידה הארגוני. 

bottom of page