הלקוח:  גוונים    ניהול ידע בארגון

ליווינו את העמותה בתהליך אסטרטגי לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע הארגוני בדגש על איתור, המשגה ותיעוד של פרקטיקות מיטביות המיועדות להפצה ושימוש חוזר בתוך ומחוץ לארגון. 

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה