הלקוח:  גוונים    ניהול ידע בארגון

ליווינו את העמותה בתהליך אסטרטגי לאפיון צורכי הידע ובניית תכנית אסטרטגית לניהול הידע הארגוני בדגש על איתור, המשגה ותיעוד של פרקטיקות מיטביות המיועדות להפצה ושימוש חוזר בתוך ומחוץ לארגון. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה

 טלפון 054-4750825