top of page
logos-for-sitetlv.png

הלקוח:  עיריית תל אביב-יפו   ניהול ידע בארגון

אנו מלווים את עיריית ת"א בשנים האחרונות במגוון תהליכים בתחום ניהול ידע בכללם:

הקמת מרכז בינלאומי למידע וידע בנושא עירוניותאנו שותפים בהקמת מרכז מידע וידע לעירוניות תחת מנהלת הידע של עיריית ת"א – פיתוח מודל העבודה, ארגון והנגשת המידע, ניתוח מגה פרויקטים עירוניים וחילוץ תובנות ופרקטיקות מיטביות לצורך שיתוף רשויות בארץ ובחו"ל. אפיון פלטפורמות להנגשה ושימוש בידע ועוד.

איסוף פרקטיקות מיטביות- עבודה עם מינהל קהילה לאיסוף פרויקטים קהילתיים מוצלחים וחילוץ Best Practices במטרה ל'שכפל' פרויקטים מוצלחים בין השכונות בעיר.


הכשרה מקצועית של מנהלי ידע- חניכה של מנהלי הידע בחטיבת התפעול, בניהול הפורטל החטיבתי ואתרי המשנה של היחידות. ניתוח השימוש באתרי היחידות ובניית תכנית לשיפור ניהול המידע והנגשתו לעובדי העירייה.

bottom of page