top of page
logos-for-sitegdolim.png

הלקוח:  גדולים מהחיים    ניהול ידע בארגון

עמותה הפועלת לשפר את איכות חייהם ורווחתם של ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בכל הארץ, ללא הבדלי דת, מין ולאום. העמותה שמה לה למטרה ללוות את הילדים החולים ובני משפחותיהם מרגע אבחון המחלה עד להחלמה מלאה ולחולל שינוי משמעותי בחיי הילדים ומשפחותיהם באמצעות יצירת חוויות משמחות לצד שיפור מתמיד באיכות הטיפול והתנאים הרפואיים. 


בתהליך ממוקד וסדנאי שבוצע בעמותה איתרנו את הפערים בתחום ניהול הנתונים, זרימת המידע בין המחלקות השונות ומיצוי המידע למול קהלי היעד על מנת לאפשר מענה מיטבי. הנחנו את מנהלת הידע של העמותה לפתרון הבעיות תוך מיצוי הכלים הקיימים בעמותה (מערכת CRM, טפסים דיגיטליים וכד'). 

bottom of page