top of page
logos-for-sitepolus.png

הלקוח:  PolusTech   ניהול ידע בארגון

חברת סטארט אפ בינלאומית בתחום הסייבר. ליווינו את החברה בהגדרת תפקיד מנהלת ידע. ביצענו תהליך מיון ואיתור (בסרביה) של מנהלת ידע וביצענו את תהליך ההכשרה והכניסה שלה לתפקיד. לאחר כניסה לתפקיד בנינו יחד תכנית אסטרטגית לניהול ידע השמה דגש על ניהול ידע בתהליכי הפיתוח (מתודולוגיית אג'ייל) והיכולת לבצע תהליכי למידה ושיפור ביצועים בין תקופת פיתוח אחת לשנייה. נעשתה עבודה על כלי הפיתוח הקיימים לצורך תיעוד ולכידת ידע תוך כדי עבודת הצוותים. קידמנו תרבות ארגונית המעודדת למידה מטעויות ומהצלחות באווירה התואמת סביבה צעירה של מפתחים ומנהלי צוותים.  

bottom of page