הלקוח:  שידורי קשת    ניהול ידע בארגון

הובלה של  תהליך איתור ואפיון צורכי ידע וכתיבת תוכנית אסטרטגית לניהול הידע ומימושה במחלקות התוכן ובמחלקות התמך התפעוליות. מאפייני החברה חייבו שמירה על איזון בין חדשנות ויצירתיות לבין שימור ושימוש חוזר במידע. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה

 טלפון 054-4750825