הלקוח:  שידורי קשת    ניהול ידע בארגון

הובלה של  תהליך איתור ואפיון צורכי ידע וכתיבת תוכנית אסטרטגית לניהול הידע ומימושה במחלקות התוכן ובמחלקות התמך התפעוליות. מאפייני החברה חייבו שמירה על איזון בין חדשנות ויצירתיות לבין שימור ושימוש חוזר במידע. 

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה