הפרויקטים שלנו

אנחנו מאמינים כי אהבה וידע הם שני דברים שגם אם ניתן מהם בלי סוף לא יחסירו מאיתנו דבר.  אנחנו שמחים לחלוק אתכם את האופן בו התמודדנו עם האתגרים המגוונים של הלקוחות שלנו. לכל לקוח אתגרים ומאפיינים הייחודיים לו וכך גם הפתרונות, אך ניתן לקבל השראה וכיוונים לפעולה באמצעות למידה מאחרים. פרסנו בפניכם תמצית מהפרויקטים אותם אנו מלווים לאורך השנים בתקווה שיעוררו בכם השראה.

טרנספורמציה דיגיטלית

פיתוח ושיתוף בידע

הלקוח: משרד הפנים

פיתוח ידע מקצועי ייחודי בתחומי הטרנספורמציה הדיגיטלית בשלטון המקומי וערים חכמות, פיתוח פלטפורמות דיגיטליות לשיתוף בידע בין הרשויות שיחד פועלת לפתח ידע ולקידום השירות לתושבים

ניהול ידע בארגון

בניית מערכת מידע

הלקוח: לובינסקי

ליווי בתהליך כולל של ניהול הידע בחברה. אפיון וטיוב  knowledge base המטפל בכל המידע הקשור לרכבי החברה. המאגר ישמש את נציגי השירות במוקדים השונים לצורך שיפור השירות ותמיכה בתהליכי המכירה.

ניהול ידע בארגון

הנגשת מידע לתושב

הלקוח: עיריית חולון

הקמת אתר שירותים עירוני שמטרתו ריכוז והנגשת המידע לתושב. האתר מרכז בשלב ראשון את מכלול השירותים הקיימים עבור אוכלוסיית הילדים והנוער ועבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. התהליך כלל איסוף מידע , יצירת סטנדרטיזציה למבנה פריט מידע והנגשה  לפי מיקום ותחומי עניין 

 ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני

הלקוח: הרשות לניירות ערך

בניית אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני, בהגדרת המדיניות ל'ממשל נתונים' של הרשות , טיוב מערכת ניהול המסמכים  כך שתתאים לדפוסי השימוש של היחידות השונות  ולמדיניות הארגונית. אפיון וליווי יישומים של מערכות תומכות  

ניהול ידע בארגון

אפיון ובניית אתר

הלקוח: קרן מנדל

אפיון וליווי הקמת אתר למרכז משאבי המידע של הקרן. האתר ישמש את אנשי הסגל והצוות המקצועי, עמיתים ובוגרים באמצעות נגישות למידע ומאגריים ייחודיים בארץ ובעולם. האתר משלב מידע תיאורטי לצד מידע מעשי וחיבור בין חברי קהילת מנדל לדורותיה.

 ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני

הלקוח: עמותת תפוח

הכשרה של הצוות המקצועי להובלת תהליכי ניהול ידע באמצעות הקורס הדיגיטלי וליווי ביישום שלו הלכה למעשה, לבניית אסטרטגיה לניהול ידע. 

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png