top of page

הפרויקטים שלנו

אנחנו מאמינים כי אהבה וידע הם שני דברים שגם אם ניתן מהם בלי סוף לא יחסירו מאיתנו דבר.  אנחנו שמחים לחלוק אתכם את האופן בו התמודדנו עם האתגרים המגוונים של הלקוחות שלנו. לכל לקוח אתגרים ומאפיינים הייחודיים לו וכך גם הפתרונות, אך ניתן לקבל השראה וכיוונים לפעולה באמצעות למידה מאחרים. פרסנו בפניכם תמצית מהפרויקטים אותם אנו מלווים לאורך השנים בתקווה שיעוררו בכם השראה.

תיעוד תורה ארגונית.png

טרנספורמציה דיגיטלית

פיתוח ושיתוף בידע

הלקוח: משרד הפנים

פיתוח ידע מקצועי ייחודי בתחומי הטרנספורמציה הדיגיטלית בשלטון המקומי וערים חכמות, פיתוח פלטפורמות דיגיטליות לשיתוף בידע בין הרשויות שיחד פועלת לפתח ידע ולקידום השירות לתושבים

מערכות מידע.png

ניהול ידע בארגון

בניית מערכת מידע

הלקוח: לובינסקי

ליווי בתהליך כולל של ניהול הידע בחברה. אפיון וטיוב  knowledge base המטפל בכל המידע הקשור לרכבי החברה. המאגר ישמש את נציגי השירות במוקדים השונים לצורך שיפור השירות ותמיכה בתהליכי המכירה.

מערכות מידע.png

ניהול ידע בארגון

הנגשת מידע לתושב

הלקוח: עיריית חולון

הקמת אתר שירותים עירוני שמטרתו ריכוז והנגשת המידע לתושב. האתר מרכז בשלב ראשון את מכלול השירותים הקיימים עבור אוכלוסיית הילדים והנוער ועבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. התהליך כלל איסוף מידע , יצירת סטנדרטיזציה למבנה פריט מידע והנגשה  לפי מיקום ותחומי עניין 

אסטרטגיה לניהול ידע.png

 ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני

הלקוח: הרשות לניירות ערך

בניית אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני, בהגדרת המדיניות ל'ממשל נתונים' של הרשות , טיוב מערכת ניהול המסמכים  כך שתתאים לדפוסי השימוש של היחידות השונות  ולמדיניות הארגונית. אפיון וליווי יישומים של מערכות תומכות  

מערכות מידע.png

ניהול ידע בארגון

אפיון ובניית אתר

הלקוח: קרן מנדל

אפיון וליווי הקמת אתר למרכז משאבי המידע של הקרן. האתר ישמש את אנשי הסגל והצוות המקצועי, עמיתים ובוגרים באמצעות נגישות למידע ומאגריים ייחודיים בארץ ובעולם. האתר משלב מידע תיאורטי לצד מידע מעשי וחיבור בין חברי קהילת מנדל לדורותיה.

אסטרטגיה לניהול ידע.png

 ניהול ידע בארגון

אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני

הלקוח: עמותת תפוח

הכשרה של הצוות המקצועי להובלת תהליכי ניהול ידע באמצעות הקורס הדיגיטלי וליווי ביישום שלו הלכה למעשה, לבניית אסטרטגיה לניהול ידע. 

bottom of page