top of page
קבוצת לובינסקי לוגו.jpg

הלקוח:  לובינסקי, ניהול ידע בארגון

לובינסקי  אחת מיבואניות הרכב הוותיקות והגדולות ביותר בישראל

ליווי בתהליך כולל של ניהול הידע בחברה. אפיון וטיוב knowledge base המטפל בכל המידע הקשור לרכבי החברה. המאגר ישמש את נציגי השירות במוקדים השונים לצורך שיפור השירות ותמיכה בתהליכי המכירה.

bottom of page