top of page
קרן שלם.png

הלקוח:  קרן שלם   פיתוח הדרכה

קרן שלם הוקמה בשנת 1983 על ידי מרכז השלטון המקומי, בשיתוף עם משרד הרווחה למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות. הקרן פועלת מאז כשותפה מרכזית לעשייה החברתית של המדינה.


אנו מלווים את הקרן מספר רב של שנים בפיתוח תכנית הכשרה למנהלי ידע בארגונים חברתיים המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וניהול קהילת הידע. ייעוץ מקצועי בבחירת ספקי תוכנה (CRM, אתר אינטרנט וכד') וכן במיקוד ואפיון צורכי הקרן. 

bottom of page