top of page
logos-for-siteella.png

הלקוח:  אלה    טרנספורמציה דיגיטלית

ליווינו את העמותה בתהליך מתמשך של שינוי ארגוני משמעותי במהלכו עבר הארגון לשימוש במערכת מידע מקצועית ( CRM ) אשר מאגדת בתוכה את כלל הצרכים הארגוניים הדרושים לניהול, מעקב ובקרה אחר התהליכים המקצועיים והאדמיניסטרטיביים- ניהול אנשי קשר, ניהול תיקי מטופלים, דוחות, דיווחי עובדים, מערכת פיננסית ועוד. הובלנו את התהליך משלב  ניתוח צרכים וכתיבת מסמך אפיון למערכת המידע  בחירת הספק וליווי תהליך הפיתוח והטמעת המערכת בעמותה.

bottom of page