top of page
קיבוץ רביבים.jpg

הלקוח:  קיבוץ רביבים    טרנספורמציה דיגיטלית

ליווי תהליך הקמת מערכת CRM לניהול מידע שתאפשר תיעוד וניהול כלל התהליכים העוטפים את חבר הקיבוץ מרגע קליטתו לחברות דרך כל מעגל חייו. תרגום כלל הצרכים היומיומיים של הנהלת הקיבוץ לכדי מסמך אפיון למערכת מידע, סיוע באיתור ובחירת ספקי תוכנה להקמת מערכת CRM.

bottom of page