top of page
1.png

ניהול ידע בארגונים

מעט רקע על ניהול ידע בארגון

עידן המידע ותהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית מאפשרים ומעודדים את העובדים בארגון, להפוך למומחים עתירי ידע בתחומם. ריבוי תחומי התמחות והיווצרותם של מקצועות חדשים לצד זמינות וחשיפה למידע רב מאפשרים לכל אדם  לאחוז במצבור ידע עשיר, רחב ולא מתועד ברובו. "המרחב" הלא מתועד הזה של ידע הוא אחד האתגרים המרכזיים של תחום ניהול הידע בארגונים- הפיכה של הידע והניסיון בהם מחזיקים אנשי המפתח בארגון - מידע סמוי, לא מאורגן, לא שיטתי ולא נגיש - למידע מאורגן, גלוי וזמין. במילים אחרות, להפוך את הידע  מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו. נכס המשמש את הארגון כמנוע צמיחה.

מטרת ניהול ידע בארגונים

ניהול ידע בארגונים הוא לא מטרה בפני עצמה, אלא תפיסה ופרקטיקה ניהולית, התורמת להשגת מטרות הארגון. תהליך ניהול ידע בארגונים מורכב ממספר שלבים עיקריים:

  • מיפוי צורכי הידע - מיפוי והגדרת הידע הדרוש לביצוע מוצלח של המשימות וקבלת החלטות מבוססת על מידע וידע.

  • איתור מקורות הידע - האם הידע קיים בתוך הארגון? איתור מקורות ידע חיצוניים והבאת הידע הנחוץ לתוך הארגון.

  • הקמת מנגנונים לניהול ידע בארגון - התאמה של כלים הקיימים בארגון או הקמה של כלים חדשים הנותנים מענה לצורכי הידע שהוגדרו בשלב הראשון. לניהול הידע מגוון רחב של כלים בכללם כלים טכנולוגיים דוגמת פורטל ארגוני, מערכת לניהול מסמכים, מערכת C.R.M וכלים  שאינם טכנולוגיים דוגמת- למידה מהצלחות, הפקת מדריכים  והוראות עבודה, איסוף תובנות ופרקטיקות מיטביות והזרמתן חזרה לשטח ועוד.

  • הטמעה - השלב הקריטי בו הופכים את המנגנונים והכלים לטבע שני לארגון ועובדיו ומהווים חלק בלתי נפרד משגרת יומם.

תהליך ניהול ידע בארגון

התהליך של ניהול הידע בארגון, הכרחי לארגונים בכל הגדלים ומכל הסוגים, ארגונים עסקיים, ציבוריים ומגזר שלישי. הוא יעזור לכם למקסם ולמצות את היכולות שכבר קיימות בארגון באמצעות טיפוח תרבות ארגונית של למידה ושיתוף במידע, הנגשה של מידע רלוונטי בזמן הרלוונטי, חיסכון של זמן ומשאבים בהכשרה של עובדים חדשים, שימור ידע ארגוני, המשגה של ידע ארגוני ייחודי ועוד.​

ניהול ידע בארגון חיוני לכל ארגון או עסק, קטן כגדול - מחברות הייטק, מפעלים וספקי שירותים, דרך תחומי החינוך וארגונים ללא מטרות רווח, ועד לעסקים פרטיים. עבודה שיטתית של ניהול ידע וארגונו, תשאיר לכם ולעובדים את המשאבים לעסוק בפיתוח ידע חדש וחדשנות ולא בהמצאתו כל פעם מחדש.

הפילוסופיה שלנו


תפיסת העולם המקצועית שלנו היא שאין ארגונים זהים. לכל ארגון מאפיינים ייחודיים (תרבותיים, טכנולוגיים, תהליכיים, אנושיים) וצרכים ייחודיים, לכן פתרונות ניהול הידע אינם יכולים להיות זהים ולא ניתן 'להעתיק ולהדביק' פתרונות בין ארגוניים. לכל ארגון הכלים המתאימים לו.


צורת ההסתכלות הרחבה של אנשי המקצוע שלנו, הנובעת מניסיון העבודה העשיר שלנו עם מגוון רחב של ארגונים, חברות ועסקים - מעמותות דלות תקציב ועד לארגונים בינלאומיים - מאפשרת לנו לבצע תהליך ניהול ידע, מהרמה הבסיסית ביות ועד להתמודדות עם אתגרי הידע המורכבים ביותר, ולהתאימו לכל ארגון על-פי צרכיו.
 

bottom of page