אירועים

10.2.21

חדשנות  חברתית ודיגיטלית  

רשויות מקומיות

הרצאה בנושא כלים דיגיטליים להגברת מעורבות תושבים. הרצאה לעובדי עיריית ראשון לציון במסגרת הכשרה של מרכז השל לקיימות וסביבה.

9.2.21 

מפגש 2 קורס ניהול ידע

צוערים לשלטון המקומי

קבלת החלטות מבוססות נתונים ואיתור

צורכי ידע-איך נערכים לתהליך איתור צרכים ברשות? המפגש יכלול עבודה עצמית בנושא תכנון תהליך איתור צרכים והכנת שאלות וילווה במשוב

26.1.21

מפגש 1 קורס לניהול ידע 
 צוערים לשלטון המקומי

מאפייני עידן המידע ואתגרי הניהול של עולם העבודה החדש, מושגי יסוד וגישות לניהול ידע. בנוסף, הצגת ניתוח מקרה ועבודה עצמית למיפוי והמשגה של אתגרי הניהול ברשות מקומית

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה