אירועים

main-pic2.png

2.6.22

מפגש של קהילת אקוסיינס

משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

main-pic2.png

21.6.22

שופטת בתחרות ניהול ידע לסטודנטים ללימודי מידע

שיתוף פעולה של אוניברסיטת בר אילן

main-pic2.png

6.6.22

 סדרת מפגשי למידה בנושא ניהול ידע

פורום הקרנות בישראל

main-pic2.png

27.6.22

הרצאה ב "שדה" על הקנייה ופיתוח כשירות מקצועית

השדה מרחב למידה אלטרנטיבי בתחום המוגבלויות

main-pic2.png

16.2.22

הרצאה בנושא טרנספורמציה דיגיטלית

להב בית ספר לניהול של אוניברסיטת ת"א

main-pic2.png

30.6.22

הרצאה מסגרת קורס ארגז הכלים הדיגיטלי

המכללה להישגים