אירועים

4.3.21 

שימור ידע בארגונים

תעשייה ביטחונית

הכשרה של מובילי ידע. ההכשרה עוסקת במיפוי הידע שנמצא בליבת העשייה של המומחה, איתור, חילוץ והמשגה שלו וכן בפיתוח מנגנונים להפצתו והנגשתו בארגון

9.3.21 

מפגש 4 קורס ניהול ידע

צוערים לשלטון המקומי

המשך כלים ומנגנונים לניהול ידע, מעבר מצורך לפתרון ומבנה מסמך ייזום. המפגש יכלול הצגת ניתוח מקרה מהשטח ועבודה עצמית לעיצוב פתרון לצורך מרכזי 

5.4.21

כלים  לניהול ידע ולמידה 
 המכללה להישגים

הרצאה במסגרת הקורס לניהול ידע בארגונים, במכללת הישגים. בהרצאה נכיר מגוון של כלים חינמיים לניהול ידע אישי וצוותי וכן כלים דיגיטליים לקיום תהליכי למידה מרחוק

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה