top of page
לוגו סימנס.png

הלקוח:  Siemens   ניהול ידע בארגון

חברה בינלאומית הפועלת במגוון תחומים טכנולוגיים, בכללם אוטומציה של תהליכי ייצור ומפעלי תעשייה. החטיבה פועלת במבנה ייחודי של קהילת סטארטאפים בתוך תאגיד בינלאומי המשמרת תרבות יזמית וחדשנית לצד עבודה תאגידית. אנו מלווים את החטיבה בתהליך אסטרטגי של ניהול ידע משלב איתור הצרכים ועד לבניית תכנית עבודה בדגש על תהליכי תיעוד מידע (ניהול מסמכים, תבניות תיעוד בתהליכי פיתוח טכנולוגי), שיתוף בידע בתוך ובין סטארטאפים עידוד וקידום חדשנות ב- Eco System המקצועי בה פועלת החטיבה ברמה הבינלאומית. ביסוס פרקטיקות של עבודה וטכנולוגיות תומכות להשגת המטרות- הקמת פורטל ארגוני בינלאומי, הבנייה של מדיניות ארגונית בתחום של long life learning הכוללת התייחסות לכלל מרכבי הלמידה והפיתוח המקצועי של העובדים והמנהלים בחברה. וכן בנייה של מתדולוגיה ותפיסת עבודה אשר מטרתן לייצר ולתמוך בתרבות אירגונית המקדמת חדשנות ארגונית תוך התמודדות אתגרי העתיד.
 

bottom of page