הלקוח:  מכון ברוקדייל   ניהול ידע בארגון

אפיון והקמת פורטל ארגוני. ליווי המכון כלל חניכה של מנהלת הידע והכשרה של מובילי תחום ניהול הידע בתחומים השונים, בניית תכנית הטמעה ומימושה.

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה