top of page
tarya.png

הלקוח:  Tarya, ניהול ידע בארגון

Tarya היא חברת פינטק בינלאומית שמציגה מודל אחר למערכת הבנקאית המסורתית על ידי פיתחנו פלטפורמה מתקדמת וחדשנית להשקעות והלוואות המחברת בין אנשים ומאוד פשוטה לשימוש.

תהליך אפיון והקמת מערכת לניהול המידע התומך את הקשר שבין החברה למשקיעים וללווים.

bottom of page