top of page
אביב לניצולי שואה.jpg

הלקוח:  אביב לניצולי שואה

הקמת מערכת לניהול המידע המקצועי (Knowledge Base) של העמותה, כחלק מתהליך אסטרטגי שהעמותה עוברת. איתור צרכים, אפיון מערכת, בחינת כלים טכנולוגיים וספקים, ליווי תהליך הפיתוח והקמת גרעין התוכן.

bottom of page