מיקום: מקוון

מפגש קהילת 'סוגיות בניהול ידע ולמידה' והפעם למידה היברידית - מהי למידה היברידית? כיצד מקבלים החלטות על סגנון הלמידה ובונים מסע למידה מותאם ומגוון.