top of page
לוגו אינוביז.png

הלקוח:  Innoviz ניהול ידע בארגון

חברת הסטארט אפ Innoviz מובילה בתחום פיתוח וייצור חיישני רכב בתעשיית הרכבים האוטומטים. זוכת פרס החברה החדשנית ביותר לשנת 2017 ברמה הבינלאומית. הובלנו בחברה פרויקט לניהול מסמכים ומידע בפרויקטים המורכבים אותם היא מנהלת. הוגדרה תבנית משותפת לניהול פרויקט פיתוח חוצי צוותים, מערכת לניהול מסמכים הכפופה להנחיות ISO ומבדקי האיכות, נבנו עצי ידע ייעודיים לצוותים השונים ולזרימת מידע (Work Flow) בין צוותים, ואינטגרציה עם מערכות הפיתוח. 

bottom of page