top of page
logos-for-sitemandel.png

הלקוח:  מנדל פיתוח הדרכה

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית שואף להעשיר את מערכת החינוך הישראלית במנהיגים מונחי חזון, בעלי תחושת שליחות, מחויבות ותבונת מעשה, שישפרו את פני החברה בישראל. בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית הוא מיזם משותף עם משרד החינוך. 


אנו מלווים את מכון מנדל ובית הספר למנהיגות חינוכית במגוון פרויקטים לאורך השנים, בכללם: הקמת פורטל ארגוני, אפיון והקמת סביבות עבודה תומכות לתוכניות המנהיגות השונות (עבור צוות ועמיתים). בימים אלו אנו מבצעים את תהליך פיתוח הדרכה לתוכנית חדשה וייחודית בבית הספר המיועדת למעבר של בכירי משרד הביטחון למערכת הציבורית. תהליך הפיתוח כולל הגדרת פיתוח מאקרו ומיקרו מהגדרת מטרות ומדדי הצלחה ועד לפיתוח יחידות הלימוד הייחודיות. מדובר על תוכנית ייחודית המביאה את מיטב שיטות ואמצעי ההדרכה ואף מפתחת שיטות למידה חדשניות וראשוניות.   

bottom of page