main-pic3.jpg

הלקוח:  משרד המדע והטכנולוגיה    קהילות ידע

ניהול והובלת קהילת מדענים וחוקרים של המשרד כחלק מתפיסת open gov, שבה הקהילה תהיה שותפה לתהליכי חשיבה והשפעה על מעצבי מדיניות והציבור הרחב.