top of page
main-pic3.jpg

הלקוח:  משרד המדע והטכנולוגיה    קהילות ידע

ניהול והובלת קהילת מדענים וחוקרים של המשרד כחלק מתפיסת open gov, שבה הקהילה תהיה שותפה לתהליכי חשיבה והשפעה על מעצבי מדיניות והציבור הרחב. 

bottom of page