הלקוח:  בנק ירושלים    קהילות ידע

תכנון וליווי הקמת קהילות פנאי פנים ארגוניות כחלק מתהליך גיבוש ופיתוח תחושת השותפות והשייכות הארגונית.

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png