הלקוח:  בנק ירושלים    קהילות ידע

תכנון וליווי הקמת קהילות פנאי פנים ארגוניות כחלק מתהליך גיבוש ופיתוח תחושת השותפות והשייכות הארגונית.

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה