הלקוח:  חיל החינוך והנוער    פיתוח הדרכה

פיתוח של מגוון קורסים דיגיטליים בתחומי החינוך והאתיקה בצה"ל כחלק מהקמת קמפוס דיגיטלי צה"לי.

  • Black Facebook Icon

 טלפון 054-4750825

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה