top of page
קרן מנדל.jpg

הלקוח:  מנדל, ניהול ידע בארגון

מכון מנדל מציע מגוון תוכניות לפיתוח מנהיגות חינוכית וחברתית, שמטרתן לתרום לשגשוגה של מדינת ישראל על כל קהילותיה. 

אפיון וליווי הקמת אתר למרכז משאבי המידע של הקרן. האתר ישמש את אנשי הסגל והצוות המקצועי, עמיתים ובוגרים באמצעות נגישות למידע ומאגריים ייחודיים בארץ ובעולם. האתר משלב מידע תיאורטי לצד מידע מעשי וחיבור בין חברי קהילת מנדל לדורותיה.

bottom of page