הלקוח:  צוערים לשלטון המקומי    הדרכות והכשרות

מגוון הכשרות בתחום ניהול הידע והחדשנות. 

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png