top of page
main-pic3.jpg

מיקום:  און ליין

הקורס בנוי בצורה שיטתית באופן המשלב תיאוריה, ניתוחי אירוע המסייעים להבנת החומר הנלמד וכן תרגול מעשי על צורך ארגוני משמעותי הקיים ברשויות מהם מגיעים הלומדים. בתום ההכשרה הלומדים ישלטו בתפיסות ובמושגים הרלוונטיים וכן יפתחו את המיומנויות הדרושות להובלת תהליכים אלו ברשות בה הם עובדים. 

מטרות הקורס-

  1. הקניית ידע ומיומנויות להובלת תהליכי ניהול ידע ברשויות המקומיות, בדגש על קבלת החלטות מבוססות נתונים. 

  2. הלומדים ידעו להוביל תהליכי ניהול ידע ברשות משלב איתור צורכי הידע, דרך אפיון פתרונות המתאימים לתרבות הארגונית, לתהליכי העבודה ולתשתיות הקיימות והנדרשות. 

  3. הלומדים ידעו לעצב תהליכי הטמעה לכלי ניהול הידע באופן שישלב אותם בתהליכי העבודה הטבעיים של עובדי הרשות.

bottom of page