hasade3.jpg

פורום

ניהול ידע למתקדמים

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png
 

מה זה פורום ניהול ידע?

אתם מוזמנים לקחת חלק בפורום ייחודי להעמקה בעולם ניהול הידע. 'פורום ניהול ידע' עלה מהשטח מתוך צורך של מנהלי ידע בארגונים שחיפשו קהילה מקצועית שתאפשר היוועצות, שיתוף בידע ולמידת עמיתים. מנהל ידע בארגון הוא לרוב בודד בתפקידו, לא קיים פורום מנהלי ידע בתוך ארגונים ולרוב מנהל הידע מקבל החלטות עם שותפי תפקיד שאינם מגיעים בהכרח מעולם התוכן המקצועי שלו. 

העקרונות על בסיסם מתקיים פורום ניהול ידע הם:

  • למידה המבוססת על דילמות ואתגרים הנובעים מהשטח מועלים על ידי חברי הפורום.

  • הרחבת הידע התיאורטי והמתודולוגי באמצעות לימוד מודלים, מחקרים ומאמרים בתחום.

  • שיתוף בפרקטיקות מיטביות שחברי פורום ניהול ידע משתפים האחד עם השנייה מתוך ניסיון מעשי מוצלח.

  • יצירת ידע קהילתי משותף שיסייע למנהלי ידע נוספים ליישם תהליכים מורכבים של ניהול ידע.

הנושאים בהם יעסוק פורום ניהול ידע נקבעים ע"י חברי הפורום ובהתאם לצרכים המשתנים שלהם לאורך השנה. דוגמאות לנושאים בהם עוסק הפורום:

  • שימור ידע מומחים ופורשים מומחים, כיצד מקימים מנגנונים ארגוניים המאפשרים שיתוף ומיסוד של ידע סמוי לכדי ידע גלוי ומתועד.

  • הטמעת לקחים בשגרות עבודה, כיצד מטמיעים תרבות ותהליכים של שימוש שוטף בלקחים הנוצרים תוך כדי עבודה.

  • ממשקי עבודה בין תהליכי ניהול ידע לתהליכי למידה ופיתוח כשירות מקצועית בארגונית.

  • כיצד מבססים תרבות ותהליכי קבלת החלטות המבוססות על נתונים, מידע וידע מקצועי?

אלו רק מקצת מהנושאים העולים במפגשי הפורום לניהול ידע.  אנו באורטל ניהול ידע מאמינים בכוח של .שיתוף ידע ובלמידת עמיתים כמנוע לצמיחה וגדילה גם של האדם הפרטי וגם של הארגון. בואו לפגוש עמיתים מעולמות תוכן דומים ושונים ולייצר קהילה תומכת, חושבת ולומדת

 

 

מסגרת הפורום

7 מפגשים, 4 שעות כל מפגש בין השעות: 9:00-13:00. 

המפגשים כוללים ניתוחי אירועי והרצאות אורח.

המפגשים יתקיימו באופן פרונטלי 

מנהלי ידע

פורום לניהול ידע מיועד לבוגרי הקורס הדיגיטלי בניהול ידע או לבעלי ותק של 3 שנים לפחות בתחום. מספר המקומות מוגבל ל-15 משתתפים

2,500 ₪ לא כולל מע"מ

sould out

למי מיועד הפורום?

 

יש לכם שאלה על הפורום לניהול ידע? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

© כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ כהן אשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקורס ו/או לעדכנו בכל עת. הרכישה בהתאם לתקנון