top of page
רקמה אנושית.jpg

הלקוח:  רקמה אנושית

הקמה וניהול של קהילת אחים למתמודד נפש, שתאפשר לחלוק בידע, להתלבט ולתמוך. הקהילה נועדה לחזק את הקשר בין האחים הבריאים לאחיהם מתמודדי הנפש.

bottom of page