top of page
logos-for-siteperrigo.png

הלקוח:  Periggo פיתוח הדרכה

פריגו, החברה החמישית בגודלה בעולם לאספקתם של מוצרי צריכה ותרופות ללא מרשם. נוסדה בשנת 1887, כחברה לאריזת תרופות גנריות מתוצרת בית, צמחה פריגו להיות היצרן הגדול בעולם למותגי רשת עבור מוצרי בריאות שאינם מצריכים מרשם רופא ולתחליפי חלב.


הובלנו בפריגו תהליך הכשרה בתחום חיפוש מידע ומודיעין תחרותי, לאנשי המחקר והפיתוח של החברה. במטרה לחזק את מיומנויות איתור המידע הדרוש להם בתהליכי מו"פ, רישום פטנטים ותחרות מסחרית מול מתחרים. 

bottom of page