הלקוח:  הרשות לניירות ערך ניהול ידע בארגון

הרשות לניירות ערך היא גוף ציבורי הממונה ע"י שר האוצר ותפקידו לפקח על הגופים הנסחרים בבורסה ולהגן על ציבור המשקיעים, וכן לפתח את השוק ולהתאימו למציאות המשתנה. אנו מלווים את הרשות בשנים האחרונים בבניית אסטרטגיה לניהול הידע הארגוני, בהגדרת המדיניות ל'ממשל נתונים' של הרשות כלפי כלל השחקנים בשוק, טיוב מערכת ניהול המסמכים (לוטוס) כך שתתאים לדפוסי השימוש של היחידות השונות (מודיעין וחקירות, פרקליטות, מחלקות מקצועיות ועוד) ולמדיניות הארגונית. אפיון וליווי יישומים של מערכות תומכות (פורטל ארגוני, מערכת CRM ועוד). ברשות הוקם צוות ניהול ידע ארגוני הכולל נציגות מכלל מחלקות הארגון אותה מובילה מנהלת ידע שמונתה כתוצאה מהגדרת האסטרטגיה לניהול הידע אותה הובלנו. הצוות מתכנס באופן תדיר ומהווה את הגוף המוביל את תהליכי ניהול הידע ברשות.  

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ ניהול ידע ופיתוח הדרכה

 טלפון 054-4750825