top of page

הקורסים שלנו

אנו שמחים להציג את המסלול ללמידה עצמאית לניהול ידע. המסלול ללמידה עצמאית מורכב מחמישה פרקים שבסופם יהפוך ניהול הידע לטבע שני בארגון שלכם ולחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית שלו.

קורס ניהול ידע דיגיטלי

course.png

קורס ניהול ידע ופיתוח הדרכה 

קורס ניהול ידע ופיתוח הדרכה בצורה שיטתית. בתפיסה שלנו, ניהול ידע והדרכה הם תחומים משלימים לקידום תהליכי למידה ושיפור ביצועים בארגון.

forum.png

פורום ניהול ידע למתקדמים

פורום ייחודי להעמקה בעולם ניהול הידע הפורום מיועד לבוגרי הקורס הדיגיטלי בניהול ידע או לבעלי ותק של 3 שנים לפחות בתחום.

לאורך השנים עבדנו עם חברות, עמותות וארגונים ציבוריים רבים במגוון רחב של פרויקטים. את כל התובנות מניסיון העבודה העשיר שלנו ריכזנו לקורסים במגוון מסלולים, מקיפים ומעשירים על עולם ניהול הידע.

bottom of page