top of page
hasade3.jpg

 ניהול ידע ופיתוח
הדרכה למתחילים

הופכים ידע לנכס

אורטל ניהול ידע מזמינה אותך ללמוד ניהול ידע ופיתוח הדרכה בצורה שיטתית. בתפיסה שלנו, ניהול ידע והדרכה הם תחומים משלימים לקידום תהליכי למידה ושיפור ביצועים בארגון.  

הקורס מורכב מ-9 מפגשים, 6 שעות כל מפגש, בין השעות 9:00-15:00.  המפגשים כוללים סיורים, ניתוחי אירוע והרצאות אורח שיועברו באופן פרונטאלי. מספר המקומות מוגבל ל- 15 משתתפים.

תכני המפגשים

courses-graphics_squre brown.png

מפגש 1

מהי למידה ?

מפגש ראשון 

הצגת הקורס, למידת אתגרי הניהול ועולם העבודה החדש, חקר מושגים מעולם ניהול הידע ושיח על מהי בעצם למידה. 

 

courses-graphics_squre-blue.png

מפגש 4

איתור צורכי ידע

מפגש רביעי

תהליך העבודה המרכזי KM+T&D, איתור צורכי ידע וניתוח פרסונה.

courses-graphics_squre-gold.png

מפגש 7

כלים להדרכה ולמידה

מפגש שביעי

הרצאת אורח של שיר הוכרמן על כלים חינמיים ולמידת מפות חשיבה.  

courses-graphics_squre-yellow.png

מפגש 2

מגמות וגישות מרכזיות

מפגש שני

הנחות יסוד ללמידה ארגונית, למידת התיאוריה Life Long Learning וניתוח עיסוקים.

 

courses-graphics_squre brown.png

מפגש 5

מודלים בלמידה

מפגש חמישי

מודלים להגדרת צורכי הדרכה ולמידה, מבוא לכלים ומנגנונים לניהול ידע.

courses-graphics_squre-blue.png

מפגש 8

מודלים בפיתוח הדרכה

מפגש שביעי

למידה על מודלים כגון תל"ם, אד"י ועוד, תרגול ולמידה על הערכה ומדידה.

courses-graphics_squre-gold.png

מפגש 3

מבוא לניהול ידע

מפגש שלישי

סיור והרצאה של מנהלת המרכז לסימולציות רפואיות באיכילוב+ מושגים וגישות בניהול ידע.

courses-graphics_squre-yellow.png

מפגש 6

כלים לניהול ידע

מפגש שישי

פורטל ארגוני, מודל Cop, למידה על כתיבה תכליתית+ תרגול.

courses-graphics_squre brown.png

מפגש 9

אסטרטגיה לקידום למידה וניהול ידע

מפגש תשיעי

בין למידה וניהול ידע, אסטרטגיה ארגונית, עבודה עם שותפי תפקיד ומהי הגדרת מנהל למידה ארגוני. 

לפרטים נוספים על מועד הקורס הבא כתבו לנו

© כל הזכויות שמורות לאורטל שמלץ כהן אשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקורס ו/או לעדכנו בכל עת. הרכישה בהתאם לתקנון

bottom of page