main-pic3.jpg

מיקום:  מרכז הארץ

אורטל ניהול ידע מזמינה אותך ללמוד ניהול ידע ופיתוח הדרכה בצורה שיטתית. 

בתפיסה שלנו, ניהול ידע והדרכה הם תחומים משלימים לקידום תהליכי למידה ושיפור ביצועים בארגון.

רקע:

9 מפגשים, 6 שעות כל מפגש, בין השעות: 9:00-15:00

תאריכי המפגשים ותוכן הקורס:

4.11 "מהי למידה"- הצגת הקורס, למידת אתגרי הניהול ועולם העבודה החדש, חקר מושגים מעולם ניהול הידע ושיח על מהי בעצם למידה. 

11.11 "מגמות וגישות מרכזיות"- הנחות יסוד ללמידה ארגונית, למידת התיאוריה Life Long Learning וניתוח עיסוקים.

18.11 "מבוא לניהול ידע"- סיור והרצאה של מנהלת המרכז לסימולציות רפואיות באיכילוב+ מושגים וגישות בניהול ידע.

25.11 "איתור צורכי ידע"- תהליך העבודה המרכזי KM+T&D, איתור צורכי ידע וניתוח פרסונה.

9.12 "מודלים בלמידה"- מודלים להגדרת צורכי הדרכה ולמידה, מבוא לכלים ומנגנונים לניהול ידע.

16.12"כלים לניהול ידע"- פורטל ארגוני, מודל Cop, למידה על כתיבה תכליתית+ תרגול.

23.12 "כלים להדרכה ולמידה"- הרצאת אורח של שיר הוכרמן על כלים חינמיים ולמידת מפות חשיבה.  

30.12 "מודלים בפיתוח הדרכה"- למידה על מודלים כגון תל"ם, אד"י ועוד, תרגול ולמידה על הערכה ומדידה.

6.1 "אסטרטגיה לקידום למידה ונ"י- בין למידה וניהול ידע, אסטרטגיה ארגונית, עבודה עם שותפי תפקיד ומהי הגדרת מנהל למידה ארגוני. 

**המפגשים כוללים סיורים, ניתוחי אירוע והרצאות אורח שיועברו באופן פרונטאלי

מספר המקומות מוגבל ל-15 משתתפים

***SOLD OUT***

לפרטים נוספים על מועד הקורס הבא כתבו לנו: learning@or-km.com