logos-for-sitecolectiv.png

הלקוח:   Collective Impac    ניהול ידע בארגון

ניהול מסמכים בפלטפורמת Sharepoint 365 במטרה להנגיש לעובדים פרקטיקות מיטביות לקידום שיעור ואיכות ההעסקה של החברה הערבית בישראל. התהליך כולל הגדרה של השפה הארגונית, בחירת הכלי הטכנולוגי המתאים והטמעת השימוש בשגרת העבודה. פיתוח מודלים מקצועיים המתבססים על פרקטיקות מיטביות שנאספו מהשטח.   

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png