main-pic3.jpg

מקוון

הרצאה במסגרת קהילת 'סוגיות בניהול ידע' המנוהלת ע"י אורטל שמלץ, 

הרצאה ב- Co עם רינת סלם מנהלת הידע של מנהל קהילה בעיריית ירושלים, בנושא הערכת אפקטיביות של ניהול הידע. 

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png