People-09.png

מיקום: המכללה להישגים

הרצאה במסגרת הקורס לניהול ידע בארגונים, במכללת הישגים. בהרצאה נכיר מגוון של כלים חינמיים לניהול ידע אישי וצוותי וכן כלים דיגיטליים לקיום תהליכי למידה מרחוק.  

פרטים נוספים והרשמה בהמשך

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png