main-pic2.png

מיקום: המכללה להישגים

מדיה חברתית וניהול ידע- כיצד רשתות חברתיות ויישומי מדיה חברתית משמשים לקידום ניהול ידע פנים ארגוני?
הרצאה לגמול השתלמות בשיתוף מכללת הישגים.

פרטים נוספים והרשמה בהמשך

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png