main-pic2.png

מיקום: עין הוד

'ערב רעים' מפגש למידה בנושא 'ניהול בעידן משובש' המפגש יתקיים  ב'חאן יותם' בעין הוד. בר קהילתי המאפשר מקום מפגש חברתי ולצורכי למידה.

להרשמה https://secure.cardcom.solutions/e/x3mQ 

פרטים נוספים והרשמה בהמשך

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png