main-pic3.jpg

מיקום:  תעשייה אווירית

מחזור שני של הכשרת מובילי שימור ידע בתעשייה האווירית. הקורס מקנה מיומנויות למיפוי ידע הליבה של העובדים הפורשים והמומחים, עיבוד והמשגה של ידע סמוי באופן שניתן להעביר אותו לממשיכי הדרך בחברה.

logo-bg.png
ortal-logo-final3.png